قائمة افعال فصحي

English

الفعل المضارع

الماضي

الأمر

To wake up

     يستيقظ  -  يصحو

 

 

To sleep

ينام

 

 

To sleep late

يسهر

 

 

To eat - tackle

يتناول - يأكل

 

 

To breakfast

يفطرّ

 

 

To have lunch

يتغدّى

 

 

have dinner

يَتعشّى

 

 

To cook

يَطبُخ

 

 

To drink

يشرب

 

 

to take

يأخُذ

 

 

To give

يعطي

 

 

to read

يَقْرَأ

 

 

To write

يكتب

 

 

To study

يدرس

 

 

To work

يعمل

 

 

To retire

يتقاعد

 

 

to get -obtain

يحصُل على

 

 

to feel with

يشعُر بـ

 

 

to carry out

يقوم بـ

 

 

to clean

يُنَظِّف

 

 

To wash

يَغسل

 

 

To watch

يُشاهِد

 

 

To see

يرى

 

 

Listen

يسمع – يستمع إلى

 

 

Can

يستطيع أن

 

 

Want

يُريد أن

 

 

Shall- must

يجِب أن

 

 

May

يُمكَن أن

 

 

Need to

يحتاج إلى

 

 

To like – love

يُحِبّ

 

 

To hate

يَكره

 

 

 

 

To laugh

يَضْحَك

 

 

To cry

يَبكي

 

 

To be sad

يَحْزن

 

 

To find

يَجد

 

 

To face

يُواجِه

 

 

To solve

يَحّل

 

 

To harass

يَتَحَرّش

 

 

To cat call

يعاكِس

 

 

To rape

يَغْتَصِب

 

 

To punish

يُعَاقِب

 

 

To  reward

يُكافئ

 

 

To open

يفتَح

 

 

To close

يَغلِق

 

 

To dance

يرقُص

 

 

To sing

يُغَنّي

 

 

To choose

يَختار

 

 

To describe

يَصِف

 

 

To be

يكون

 

 

To say

يقول

 

 

To destroy

يُدَمِّر

 

 

To break

يَكسِر – يكسّر

 

 

To cut

يَقْطَع - يُقطّع

 

 

To sell

يَبيع

 

 

To buy

يشتري

 

 

To marry

يتزوّج

 

 

To divorce

يُطَلّق

 

 

To use

يَستَخدِم - يستعمل

 

 

To wear

يرْتَدي - يلبس

 

 

To leave s.th

يَترُك

 

 

To fear

يخاف

 

 

To receive

يَستَقبِل

 

 

To cooperate

يتعاوّن مع

 

 

 

 

To carry

يَحمِل

 

 

To put

يَضَع

 

 

To go

يَذهب

 

 

To come

يأتي

 

 

return

يرجع – يعود إلى

 

 

To walk

يمشي

 

 

To run

يجري

 

 

To think

يُفكِر

 

 

To think

يعتقد

 

 

To believe in

يؤمِن بـ - يُصَدّق

 

 

To consider

يعتبر

 

 

To remember

يتذكَّر

 

 

To forget

ينسى

 

 

To graduate 

يتخرّج من

 

 

To announce

يُعلِن

 

 

To advise

ينصَح بـ

 

 

To arrive

يَصِل

 

 

To ask

يَسأل

 

 

To answer

يجيب

 

 

To avoid

يتَجَنَّب

 

 

To discuss

يُناقِش

 

 

To become

يُصبِح

 

 

To go out

يخرج

 

 

To enter

يدخُل

 

 

To start

يبدأ

 

 

To finish

يَنتَهي

 

 

To bring

يُحضِر

 

 

To go up

يصعَد

 

 

To go down

يَنزِل

 

 

To fall

يَقع

 

 

To change

يُغّيِّر

 

 

To be changed

يتغير

 

 

 

 

To help

يُساعِد

 

 

To Torture

يُعَذّب

 

 

To slaughter

يَذبَح

 

 

To kill

يَقتُل

 

 

To say truth

يصدق

 

 

To lie

يكذِب

 

 

To agree on

يوافِق على

 

 

To refuse

يرفَض

 

 

To steal

يَسرِق

 

 

To call

يتصّل بـ

 

 

To be connected

يتصّل بـ - يرتبط

 

 

To travel

يسافِر

 

 

To meet

يُقابِل

 

 

To kiss

            يُقَبّل

 

 

To Recognize

يتعرّف على

 

 

To wish

يتمنَّى

 

 

To be close

يقتَرب

 

 

To be far

يبتعِد

 

 

To stand

يَقِف

 

 

To sit

      يَجلِس     

 

 

To know

يعرف

 

 

To understand

يفهم

 

 

To care about

يهتم

 

 

To ignore

يتَجَاهَل

 

 

To practice

يُمارِس

 

 

To control

يُسيطر على-يتحكم في

 

 

To exploit

يَسْتَغِل

 

 

To harass

يتحَرّش

 

 

To arrest

يقبض على

 

 

To set free

يفرج عن

 

 

Uppsala University 2015 program